Δήμος Σπάρτης - Υποδομές


ΛΕΥΚΟΧΩΜΑ Δήμου Σπάρτης - Σημαντικές παρεμβάσεις στην οδοποιία & Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Λευκοχώματος της Δημοτικής Ενότητας Φάριδος Δήμου Σπάρτης.

Σε αρκετά σημεία εντός του χωριού το οδόστρωμα ήταν κατεστραμμένο με συνέπεια τη δύσκολη πρόσβαση στις οικίες αλλά και την επικίνδυνη οδήγηση των κατοίκων.

Παράλληλα στην τελική φάση είναι οι εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων.


15/10/2013