Π.Ε.Δ Πελοποννήσου.


Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 6.00μ.μ., στην Καλαμάτα, στο Ξενοδοχείο Elite, η Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου διοργανώνει ημερίδα, με θέμα: «Αξιολόγηση των Δομών των Δήμων».

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Χαιρετισμός Πρόεδρου ΠΕΔ Πελοποννήσου - Δημάρχου Καλαμάτας κ. Νίκα Παναγιώτη

 «Αξιολόγηση Δομών Αυτοδιοίκησης»

Εισηγητής: κ. Γρηγοράκος Λεωνίδας, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

«Η αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων»

Εισηγητής: κ. Τάσος Σαπουνάκης, Οικονομολόγος – Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης

«Παρουσιάσεις αξιολογήσεων σε Δήμους: η περίπτωση του Δήμου Λάρισας»

Εισηγητής: κ. Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Λαρισαίων

Τοποθετήσεις συμμετεχόντων

Συμπεράσματα – Λήξη εργασιών ημερίδας