ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ


Προβλήματα ύδρευσης στο Ξηροκάμπι λόγω δολιοφθοράς

Ανακοίνωση


Για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η Τοπική Κοινότητα Ξηροκαμπίου αντιμετώπισε έλλειψη νερού. Συνεργεία της ΔΕΥΑΣ που έσπευσαν να επιλύσουν το πρόβλημα διαπίστωσαν δολιοφθορά σε κρουνούς ύδρευσης - πυρόσβεσης με αποτέλεσμα να αδειάσει η δεξαμενή ύδρευσης και να μην έχει παροχή νερού η Τοπική Κοινότητα.

Η ΔΕΥΑΣ εκτός από την διακοπή νερού με ότι κινδύνους εγκυμονεί αυτή υπέστη και οικονομική ζημιά από την δολιοφθορά αυτή (καταστροφή κρουνού και συστήματος ύδρευσης καθώς απολεσθέντα έσοδα από την τιμολόγηση ύδατος).

Η υπηρεσία ήδη έχει αρχίσει  διαδικασία υποβολής μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για τις προξενηθείσες ζημιές. Επίσης θα υπάρξει περιφρούρηση των εγκαταστάσεών της και θα ενταθούν οι έλεγχοι του πόσιμου νερού. Καλούμε όλους τους κατοίκους Τοπικής Κοινότητας Ξηροκαμπίου να καταγγείλουν το γεγονός.

Κάθε καταστροφική πράξη θα διερευνηθεί αρμοδίως και θα οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στις Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές για να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Η διοίκηση θα υπερασπίσει με κάθε δυνατό μέσο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοτών μας και της ΔΕΥΑΣ, μέσα στα πλαίσια των κανόνων της ευνομούμενης πολιτείας μας και του Δήμου Σπάρτης.

Δ.Ε.Υ.Α.Σ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

======