Διάθεση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ 2013


Από τη Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι από 07 Οκτωβρίου 2013 έως και 31 Δεκεμβρίου 2013, θα γίνεται διάθεση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ 2013.

Δικαιούχοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου τους, στην υπηρεσία μας ή στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

  1. Γνωμάτευση αρμόδιου οργάνου για την αναπηρία.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. 2 ή 3 φωτογραφίες κατά περίπτωση.
  4. Βιβλιάριο υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:

  1. ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Αρχιδάμου 51,  τηλέφωνο: 2731089300.
  2. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, τηλέφωνο : 2731089370
  3. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, τηλέφωνο: 2731074560
  4. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, τηλέφωνο: 2731035388
  5. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, τηλέφωνο: 2731361012
  6. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, τηλέφωνο: 2731094194

 

     Ο Δήμαρχος

Σταύρος Αργειτάκος