Δήμος Σπάρτης - Υποδομές


   Ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία παραχώρησης του ακινήτου «Ξενία Σπάρτης» στον Δήμο Σπάρτης. Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η παράδοση - παραλαβή του ακινήτου το οποίο πλέον ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον Δήμο Σπάρτης.

Ειδικότερα, στον Δήμο Σπάρτης περιήλθε η κυριότητα του εν λόγω ακινήτου, ιδιοκτησίας ΕΟΤ και διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ΕΤΑΔ Α.Ε. (πρώην ΕΤΑ Α.Ε.). Με την απόφαση αυτή, στον Δήμο Σπάρτης περιέρχονται και επιπλέον στρέμματα που ανήκαν στον ΕΟΤ.

Κατά τη διαδικασία παράδοσης - παραλαβής ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Σπάρτης παρέστη ο Δήμαρχος κ. Σταύρος Αργειτάκος.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αξιοποίηση της έκτασης του «Ξενία».