Περιφέρεια Πελοποννήσου - Θέματα Υγείας


Eκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση των Κ.Υ Γυθείου και Νεάπολης

3/10/2013

Με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική αναβάθμιση των κέντρων υγείας Γυθείου και Νεάπολης προκειμένου τα συγκεκριμένα έργα να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 27 στη θεματική «Υποδομές στον τομέα της Υγείας» του άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

Ντία Τζανετέα: «Αναβαθμίζουμε τις δομές Υγείας στη Λακωνία»

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα σε δήλωση της ανέφερε μεταξύ άλλων: «….στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε αποδείξει ότι κύριο μέλημα μας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Στη βάση αυτής της προτεραιότητας που έχουμε θέσει εξ ‘ αρχής και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, η υλοποίηση αυτών των δύο έργων σε συνδυασμό με την νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας στη Σπάρτη, που έχει ενταχθεί ήδη για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, θα αναβαθμίσουν σημαντικά  τις υποδομές Υγείας στη Λακωνία».