Δήμος Σπάρτης - Υποδομές


Δήμος Σπάρτης : Πλακόστρωτο στα Χρύσαφα. Ολοκλήρωση χωματουργικών εργασιών & τεχνικών έργων


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Τοπική Κοινότητα Χρυσάφων της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών Δήμου Σπάρτης που αφορούσαν χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων καθώς και επιστρώσεις με χονδρόπλακες.

Ο τίτλος του έργου ήταν «Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων πλησίον λατομικών ζωνών Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών», προϋπολογισμού 159.961,39 ευρώ.

Το έργο στοίχισε 85.943,76 ευρώ και υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης.