Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 2/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

2ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών», αναδόχου Ιωάννη Φάμελου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

3ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία στις Τοπικές Κοινότητες Βορδόνιας, Καστορείου, Περιβολίων της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας», αναδόχου Παναγιώτη Γεωργανέ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

4ο  Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

5ο Περί έγκρισης εκτέλεσης έργων στην τοπική κοινότητα Αγόριανης με δαπάνες του Ιδρύματος «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

6ο Περί διαγραφής οφειλών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

7ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα ποταμών και χειμάρρων Δήμου Σπάρτης», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

8ο Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων του Δήμου Σπάρτης με την Ελληνική Αστυνομία

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός