ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2013


H Σοφία Κασσίμη στα 42 της έχει τερματίσει ήδη μία φορά στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.

Αθλήτρια από μικρή ηλικία έχει τρέξει σε πολλούς μαραθωνίους - υπερμαραθωνίους.

Φέτος, συμμετέχει ξανά στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ αποδεχόμενη την πρόσκληση της WIND να τρέξει για να συγκεντρωθούν χρήματα και να δοθούν σε 5 φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, έναν σε κάθε νομό που διασχίζει το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.

Η προσπάθεια της Σοφίας να τερματίσει το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ θα έχει φέτος και χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς.

Η προσπάθεια της Σοφίας Κασσίμη καθώς και ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο θα γίνονται οι δωρεές από κάθε ενδιαφερόμενο περιγράφεται στο www.doitlikekassimi.gr που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό.

Δείτε αναλυτικά και εδώ www.doitlikekassimi.gr