30/1/2019


Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς - Ενημέρωση Δήμου Σπάρτης για την περισυλλογή τους

Ο Δήμος μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/02-02-2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει αναλάβει πρωτοβουλία συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Για τον περιορισμό του αριθμού των αδέσποτων ο Δήμος στειρώνει κατά προτεραιότητα όλα τα αδέσποτα ζώα.

Επειδή το τελευταίο διάστημα ενημερωθήκαμε από πολίτες ώστε να περισυλλέξουμε νεογέννητα κουτάβια μαζί με την μητέρα τους  από την πόλη της Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, παρακαλούμε όπως:
-    Οι πολίτες να ενημερώνουν έγκαιρα το Δήμο για οποιοδήποτε αδέσποτο σκύλο και κυρίως θηλυκό ζώο, ώστε ο Δήμος να προβαίνει στην περισυλλογή και τις απαραίτητες ενέργειες διαχείρισής τους (κτηνιατρική εξέταση, ηλεκτρονική σήμανση, στείρωση κ.λ.π.) με σκοπό την μείωση του αριθμού των αδέσποτων.
-    Οι ιδιοκτήτες αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια των  υποχρεώσεών τους (άρθρο 5, Ν.4039/12) να μεριμνούν  για τη στείρωση των ζώων τους εφόσον δεν επιθυμούν την αναπαραγωγή τους.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι όποιος για εμπορικό σκοπό εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια της κατοικίας του (άρθρο 6, Ν.4039/12).
Για επικοινωνία:
-    Στο 15460 (τηλεφωνική γραμμή με αστική χρέωση) όλο το 24ωρο
-    Τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2731361132, 2731361127

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

=======