ΔΕΗ : Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας.


Θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ τo ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9/2013 από ώρας 09:00 έως 12:00 στις παρακάτω περιοχές:

Τραπεζοντή , Σκούρα, Ζαγάνα, Πλατάνα, Γκοριτσά, Κεφαλάς, Χρύσαφα, Αγριάνοι, Καλονή, Άγιοι Ανάργυροι, Καλιθέα, Γεράκι, Βρονταμά, Αλεποχώρι, Καρύτσα.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.