Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Λακωνίας


Χορήγηση βεβαιώσεων για την κυκλοφορία οχημάτων που μεταφέρουν ασθενείς σε νοσηλευτικά ιδρύματα που βρίσκονται εντός του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας

Από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας ανακοινώνεται ότι με την εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2048/22-08-2013) καθορίζονται μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας οχημάτων εντός δακτυλίου στο κέντρο στης Αθήνας.

            Στις περιπτώσεις αυτές υπάγονται και τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή Άτομα με Αναπηρίες), εφ' όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση.

            Η βεβαίωση χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, κατόπιν ανάλογης βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία ο ασθενής και στην οποία αναγράφεται η διάρκεια, η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στα τηλέφωνα:  27313-63234 & 27313-63230.