Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου.


Στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Α. Ενέργειες – Παρεμβάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου

  1. 1.     Διαχείριση απορριμμάτων - Υπάρχουσα κατάσταση εξελίξεις & ενέργειες
  1. 2.     Ενέργειες της ΠΕΔ επί της  υπ. αριθμ. 186/6-8-2013 απόφασης του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεμέας  με θέμα: «Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος ιδιωτικής εταιρείας για την αγορά έκτασης στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Νεμέας, με σκοπό τη διαχείριση των απορριμμάτων»
  1. 3.     Ενέργειες της ΠΕΔ σχετικά με την επικείμενη ένταξη των ασκούντων εμπορική δραστηριότητα σε χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων στην ασφάλιση  του ΟΑΕΕ

Β. Διοικητικά θέματα

  1. 1.     Κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού της ΠΕΔ στην EURO-BANK για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»
  1. 2.     Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  ΠΕΔ Πελοποννήσου και του  Δήμου  Καλαμάτας 
  1. 3.     Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής για τη δωρεάν παραχώρηση βιβλίων της κινητής δανειστικής βιβλιοθήκης  της  πρώην ΤΕΔΚ Κορινθίας

Γ. Οικονομικά θέματα

Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2013

Δ. Ημερίδες

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Αξιολόγηση των Δομών των Δήμων» 

Ε. Επιτροπές & Συμβούλια

Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ σε Επιτροπές και Συμβούλια.