Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης


Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης προκήρυξε με σύντμηση ημερομηνιών Ανοικτό, Επαναληπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων», προϋπολογισμού 85.000,00 € για τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης.

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο του Γραφείου προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.     

Περισσότερα στοιχεία δίνονται στο τηλ. 2731021031.