Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 13/9/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί εγκρίσεως των 52/2013 και 77/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης σχετικά με «τιμολογιακή πολιτική ΔΕΥΑ»

Εισηγητής  κ.Χρήστος Δημητρόπουλος

2ο Περί έγκρισης σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΖΙΤΖΙΝΑ (ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ) – ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ (ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)». Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

3ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου και έγκρισης μελέτης του έργου «αρδευτικός αγωγός μήκους 4χλμ περιοχή Λογκανίκου»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

4ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου και έγκρισης μελέτης του έργου «αρδευτικός αγωγός μήκους 2χλμ περιοχή Βορδόνιας»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

5ο  Περί υποβολής προτάσεων για ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2007-2013» (Π.Α.Α.)

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

6ο Περί αποδοχής ένταξης της Πράξης «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης»,δημόσιας δαπάνης 101.160,00€, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμού από Κεφαλάρι προς Αγ.Ιωάννη», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές  οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

8ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Αναβρυτής», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές  οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

9ο Περί απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 502,46 για την  ηλεκτροδότηση των αποδυτηρίων του γηπέδου της Τ.Κ. Λογγάστρας. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

Εισηγητής  ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

10ο  Περί Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

11ο Περί αποδοχής απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

12ο Περί εκλογής δύο Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

13ο Περί έγκρισης διενέργειας με την  διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» και του «Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης».

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

14ο Περί έγκρισης διενέργειας με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Ν.Π.: «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης», «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» και «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης».

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

16ο Περί δωρεάν παραχώρησης ή μη χρήσης Δημοτικού Σχολείου τ.κ. Αγίας Ειρήνης

Εισηγητές  οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Χρήστος Μπουγάδης

17ο Περί εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού καταστήματος στην τ.κ. Κεφαλά

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

18ο Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης σε σύμπραξη με αντικείμενο την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης με αρωγό τις Σύγχρονες Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την Ευρύτερη Περιοχή» και υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Εισηγητής  ο κ.Δήμαρχος

19ο Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης», σύμφωνα με τη συστατική του πράξη (ΦΕΚ.2067/τ.Β’/26-08-2013)

Εισηγητής  ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

20ο Περί αιτήσεως κ.Αγγελάκου Λυγερής για παραχώρηση χώρου οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο τ.κ. Παρορείου.

Εισηγητής  ο κ.Χρήστος Κανακάκος και ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

21ο Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού για ενίσχυση πιστώσεων για: «Επιχορηγήσεις σε συλλόγους και σωματεία».

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

22ο Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού για εγγραφή πίστωσης 5.000,00€ για :« Φύλαξη Πάρκου Γουδέ».

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

23ο Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού για: «Προμήθεια βυθιζόμενου κάδου με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων».

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

24ο Περί επιχορήγησης συλλόγων - σωματείων

Εισηγητής  ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης