Περιφέρεια Πελοποννήσου - Θέματα Υγείας


ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.

5/9/2013

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου ενημερώνει τους κατοίκους της Περιφέρειας ότι ξεκίνησαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και οι ψεκασμοί σε περιοχές των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο της καταπολέμησης των κουνουπιών.

Στόχος του έργου είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, η δημιουργία συνθηκών Τουριστικής Ανάπτυξης και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής εφαρμογής του έργου, με την συστηματική καταπολέμηση των κουνουπιών που βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες και περιβαλλοντικά συμβατές εφαρμογές.