Εισιτήριο Ελεύθερης πρόσβασης (Health Voucher)


Από τη Διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης, ανακοινώνεται  από 2 Σεπτεμβρίου  2013 η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αίτησης για την εγγραφή στο πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης πρόσβασης»  (Health Voucher), το οποίο παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  και πιο συγκεκριμένα :

● Δωρεάν Επισκέψεις σε ιατρούς

● Δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις (κατόπιν παραπομπής από ιατρό)

Δικαιούχοι:

1.           Άτομα που ήταν άμεσα  ή έμμεσα ασφαλισμένοι  σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και απώλεσαν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα

2.           Άτομα με ατομικό εισόδημα έως και 12.000€ και οικογενειακό εισόδημα έως και 25.000€ οικονομικού έτους  2012

3.           Άτομα που έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα  άλλου κράτους Μέλους της ΕΕ,  είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας και  είναι μόνιμοι  κάτοικοι αυτής.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

● Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή Διαβατήριο σε ισχύ

● Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

● Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο οποίος μπορεί να προκύπτει από εκκαθαριστικό σημείωμα ή να δηλώνεται προφορικά

Η  συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω της δικής τους πρόσβασης στη διαδικτυακή  εφαρμογή www.healthvoucher.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:

1.    ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης Αρχιδάμου 51  τηλέφωνο: 2731089300.

2.    Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Μυστρά τηλέφωνο : 2731089370

3.    Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Θεραπνών  τηλέφωνο: 2731074560

4.    Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας  Φάριδος τηλέφωνο 2731035388

5.    Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Πελλάνας τηλέφωνο: 2731361012

6.    Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Οινούντος  τηλέφωνο: 2731094194

 

 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ