Επιμελητήριο Λακωνίας


Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα ενταχθεί στον Γ΄ κύκλο της δράσης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», που υλοποιείται από την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.».

Η έναρξη του Γ΄ κύκλου υποβολής προτάσεων, θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης http://e-gas-station.ktpae.gr και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.lcci.gr.