ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ


Εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων για θέματα πυροσπροστασίας στο Σκουτάρι


Την Κυριακή 14 Ιουλίου 2013, στην πλατεία Σκουταρίου, με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου Σκουταρίου και του συλλόγου ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ, έγινε εκπαίδευση πολιτών, παιδιών και ενηλίκων πάνω σε θέματα πυροπροστασίας. Η ενημερωτική εκδήλωση έγινε , παρουσία 20 περίπου παιδιών του χωριούκαι άλλων τόσων ενηλίκων περίπου.

Το σεμινάριο διήρκησε μιάμιση περίπου ώρα, ενώ ακολούθησε πρακτική άσκηση των θεωρητικών μαθημάτων, που ανέλυσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου κ. Κων/νος Γραφάκος, ενημερώνοντας για τις τακτικές πυρόσβεσης, πρώτης αντιμετώπισης πυρκαγιάς, όπως επίσης για τα μέσα και υλικά κατά τη διάρκεια φωτιάς, αλλά και για τη χρησιμότητα του πολίτη.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης που είχε γίνει για το ίδιο θέμα προ μίας εβδομάδας και θα υπάρξει και συνέχεια το Σάββατο 20 Ιουλίου 2013.
Πρόθεσή του συλλόγου είναι να συνεχίσει σε εβδομαδιαία βάση την εκπαίδευση όσων μικρών και μεγάλων θέλουν, καθώς και να βοηθήσει στην οργάνωση ανάλογων πρωτοβουλιών και σε άλλα χωριά της περιοχής.

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)