Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης


Tο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων για ένα έτος, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη μέση λιανική τιμή της αγοράς για τα είδη μαναβικής και το ελαιόλαδο. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για τα γαλακτοκομικά είδη, άρτο και χυμούς.

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 18 Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί, παρουσία όσων ενδιαφέρονται, από την αρμόδια Επιτροπή στις 19 Ιουλίου  2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  του νοσοκομείου www.hospspa.gr