Επιμελητήριο Λακωνίας


Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις της Λακωνίας για τα "πυρόπληκτα δάνεια".

 

Γύθειο 25 Ιουνίου 2013

 

Το Επιμελητήριο Λακωνίας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για τη συνεχή και έγκυρη ενημέρωση των μελών του και γνωρίζοντας  την αγωνία που διακατέχει όλες τις επιχειρήσεις της Λακωνίας που έχουν «πυρόπληκτα» δάνεια, ενημερώνει για τα εξής:

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες των Προέδρων των Επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών και τα αιτήματά τους προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα, δεν κατέστη εφικτή μία συνάντηση μαζί του και με το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να παρουσιάσουμε και να εξηγήσουμε τα προβλήματα και τους κινδύνους που απορρέουν από τα χιλιάδες επισφαλή πυρόπληκτα δάνεια. Δυστυχώς, ο κ. Υπουργός δε δέχθηκε καν μία συνάντηση μαζί μας.

Ερωτήσεις κατέθεσαν και βουλευτές της Λακωνίας αλλά και άλλων νομών. Στις απαντήσεις του  το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει μεταξύ άλλων:

Στο ερώτημα του κ. Δαβάκη του 2012 αναφέρεται «Οι ανωτέρω ευνοϊκές ρυθμίσεις στόχο είχαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στη δυσμενή συγκυρία στην οποία βρέθηκα λόγω της μεγάλης έκτασης της φυσικής καταστροφής κι όχι να μετατραπούν σε μόνιμο μηχανισμό στήριξης των επιχειρήσεων αυτών»

Στο ερώτημα του κ. Γρηγοράκου το 2012 αναφέρονται όλες οι μέχρι τότε αποφάσεις ρύθμισης των δανείων χωρίς να προβάλλεται πρόθεση για περαιτέρω λύσεις.

Σε πρόσφατο ερώτημα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται ότι «τα υποβαλλόμενα αιτήματα περί επιμήκυνσης της συνολικής διάρκειας των δανείων και της περιόδου χάριτος αυτών, καθώς και της κεφαλαιοποίησης του μη καταβαλλόμενου μέχρι και 31.12.2012 μέρους των τόκων που δεν επιδοτείται, επιφέρουν επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και η τυχόν ικανοποίηση αυτών πρέπει να εξετασθεί εντός του πλαισίου των περιορισμών που θέτει το Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης της χώρας, καθώς, σύμφωνα με αυτό, το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων δανείων, για το έτος 2013, είναι μηδενικό».

Με λίγα λόγια, το Υπουργείο Οικονομικών αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα παράτασης ή αναστολής των πυρόπληκτων δανείων.

Το πρόβλημα είναι τεράστιο, ειδικά και σε συνδυασμό με το θέμα της ανάκτησης των εγγυήσεων του Δημοσίου μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις (Νόμος 4151/2013). Με το αιφνιδιαστικά δημιουργηθέν αυτό νομικό καθεστώς επιβάλλεται πλέον η άμεση επιστροφή όλων των ενισχύσεων του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που θα οδηγήσει σε βέβαιη οικονομική καταστροφή το σύνολο σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων, οπωσδήποτε δε όλων των επιχειρήσεων των περιοχών που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Για το λόγο αυτό, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος συγκρότησε Ειδική Επιτροπή από Προέδρους Επιμελητηρίων και, με τη σύμπραξη ειδικών επιστημόνων, προέβη στη σύνταξη σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να αποτραπούν οι δυσβάστακτες και καταστροφικές συνέπειες των επίμαχων ρυθμίσεων του Ν. 4151/2013 για τις κρατικές ενισχύσεις.

Τα πράγματα είναι, δυστυχώς, πολύ δύσκολα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να βάλλονται από παντού και να έχουν απέναντί τους ένα κράτος, το οποίο δε φαίνεται να έχει καμία διάθεση να τις στηρίξει στις αγωνιώδεις προσπάθειες για επιβίωση που καταβάλλουν. Εμείς, ως φορέας εκπροσώπησης των λακωνικών επιχειρήσεων, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να εισακουστούμε από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, πριν καταρρεύσει τελείως η τοπική επιχειρηματικότητα.