ΔΕΗ : Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας.


Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/6/2013 από ώρας 12:00 έως 16:00 στις παρακάτω περιοχές:

Καλάμι, Γούναρι, Αγ. Ιωάννης, Συκαράκι, Παλαιολόγιο, Μαγούλα, Καμάρες, Περιοχή Αγ. Νικολάου Σπάρτης, Πολύδενδρο, Χαρίσιο, Νέες Εργατικές Κατοικίες.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.