Δήμος Σπάρτης - Αγροτικά θέματα


Δήμος Σπάρτης : Αναγγελία ΠΣΕΑ για ζημιές από κακή καρπόδεση στην παραγωγή ελιάς.

Ο Δήμος Σπάρτης με το αριθμ. 2922/7-6-2013 έγγραφό του, έχει υποβάλλει στον ΕΛΓΑ αναγγελία ζημιάς ΠΣΕΑ για μειωμένη παραγωγή ελιάς από κακή καρπόδεση εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την εαρινή περίοδο 2013.

Στην παρούσα φάση οι παραγωγοί δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια (π.χ. υποβολή αρχικής αίτησης προς τον ΕΛΓΑ).

Ο ΕΛΓΑ αφού αξιολογήσει τις αντίστοιχες αναγγελίες και διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις θα υποβάλλει φάκελο για έγκριση διαδικασίας ΠΣΕΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εφόσον εγκριθεί σχετικό πρόγραμμα Οικονομικών Ενισχύσεων, μετά από ανακοίνωση του ΕΛΓΑ που θα καθορίζει και τις προθεσμίες, οι ζημιωθέντες παραγωγοί θα καταθέσουν Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης για τη ζημιά αυτή με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ