Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι ο Δήμος Ευρώτα προκήρυξε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια τσιμεντένιων καθισμάτων για το Επιδαύριο Θέατρο Βλαχιώτη του Δήμου Ευρώτα».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ευρώτα (Σκάλα 23051) την 4η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:30, ώρα λήξης 10:00.

Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας 119.851,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 4.

Πληροφορίες 2735360019, 2735360017. Αρμόδιοι υπάλληλοι Μυνωνά Αν. & Ρωμαίου Αν.