Δήμος Σπάρτης - Κοινωνική Πολιτική


Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δύο (2) μηνών, συνολικά  τριάντα επτά (37) ατόμων για  την  κάλυψη πρόσκαιρης εποχιακής ανάγκης (κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας) του Δήμου Σπάρτης.