Επιμελητήριο Λακωνίας


Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του για την εφαρμογή του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2018.

Η σχετική εγκύκλιος καθορίζει τα παρακάτω:

Δικαιούχοι του μέτρου: επιχειρήσεις (ιδιωτικές, συνεταιριστικές), καθώς και επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή δημόσιοι οργανισμοί.

Επιλέξιμα προϊόντα: οίνοι με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή/και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ή/και Ποικιλιακοί οίνοι.

Επιλέξιμες δράσεις

α) δημόσιες σχέσεις, μέτρα προώθησης ή διαφήμισης, ιδίως εκείνα που τονίζουν τα πλεονεκτήματα των κοινοτικών προϊόντων, σε σχέση ιδίως με την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή την προστασία του περιβάλλοντος,

β) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας,

γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα κοινοτικά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή,

δ) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων,

ε) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων προώθησης και ενημέρωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στο μέτρο, ύστερα από την παράταση είναι η 28η Ιουνίου 2013.

Η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.