Δημοτική Βιβλιοθήκη Γυθείου


Δήμος Ανατολικής Μάνης : Προώθηση της Ανάγνωσης, της Δημιουργικότητας & της Καινοτομίας φέτος το καλοκαίρι


Το Νομικό Πρόσωπο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας  & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης και συγκεκριμένα η Δημοτική Βιβλιοθήκη Γυθείου σε συνεργασία με την Εταιρεία Futute Lıbrary συμμετέχει σε πρόγραμμα που  αφορά την Προώθηση της Ανάγνωσης, της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας, Καλοκαίρι 2013, το οποίο υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2013.

Όσα παιδιά επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις του, θα πρέπει να το δηλώσουν.

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, στο Δημαρχείο Γυθείου και στα τηλ. 2733024597, 2733360348/349.

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Κολοκοτρώνη Αικατερίνη