Δήμος Ανατολικής Μάνης - Κοινωνική Πολιτική


Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη εικοσιπέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν εποχικές ή παροδικές ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν για έξι (6)  μήνες

πέντε (5) Οδηγοί ΔΕ

δύο  (2) Ηλεκτροτεχνίτες ΔΕ

δύο  (2) Χειριστές Μηχανημάτων Έργων ΔΕ (εκσκαφέας- φορτωτής)

δεκαέξι (16) εργάτες καθαριότητας ΥΕ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης αλλά και τα έντυπα των αιτήσεων είτε στο δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης είτε στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Η ανακοίνωση της πρόσληψης είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης www.anatolikimani.gov.gr

Πληροφορίες δίδονται από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ανατολικής Μάνης και την κα Μπερτζελέτου Μαρία τηλ. επικοινωνίας 2733360344