Θανάσης Δαβάκης - ΛΑΚΩΝΙΑ


Θανάσης Δαβάκης: Φυσικό Αέριο και στη Λακωνία

6/6/2013

Την σύνδεση και της Λακωνίας με τον αγωγό του Φυσικού Αερίου που κατασκευάζεται από τον Σταθμό των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας μέχρι τον Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής της Μεγαλόπολης, ζητούσε στις 9/4/2013, με Ερώτηση του στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Ο κ. Δαβάκης στην Ερώτηση του, ήθελε να ενημερωθεί για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των μελετών σκοπιμότητας της επέκτασης του συστήματος φυσικού αερίου στη Λακωνία καθώς επίσης και τι περιλαμβάνουν αυτές.

Στην απάντηση του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Παπαγεωργίου αναφέρει, ότι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε) έχει εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση του δικτύου στη Λακωνία, με εκτιμώμενο ύψος επένδυσης τα 17,4 εκ. ευρώ.

Σχετικά με το δίκτυο διανομής προβλέπεται από το Ν. 2364/95 η ίδρυση Εταιρείας Παροχής Αερίου - ΕΠΑ Πελοποννήσου, με σκοπό την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Οι διαδικασίες για την σύσταση της ΕΠΑ Πελοποννήσου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του κυρίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από την Κόρινθο προς την ΔΕΗ Μεγαλόπολης, ο οποίος στην παρούσα φάση κατασκευάζεται.

Τέλος ολοκληρώνοντας την απάντηση του ο κ. Υφυπουργός αναφέρει ότι το ΥΠΕΚΑ και η ΡΑΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα προωθήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η επέκταση του συστήματος φυσικού αερίου στη Λακωνία να πραγματοποιηθεί με όρους ώστε να εξυπηρετηθούν οι τοπικές ανάγκες της Λακωνίας και να εξασφαλιστεί και η βιωσιμότητα της επένδυσης.