Αντιπλημμυρική προστασία Σκάλας – Έλους


Γρυπιώτης : Οι ενέργειές μας για την αντιπλημμυρική προστασία Σκάλας – Έλους

                       

Σκάλα 1/11/2010                                                                                                                                       

Για την αποκατάσταση της αληθείας, σχετικά με το θέμα που αφορά στις ενέργειες του Καποδιστριακού Δήμου Σκάλας για την προστασία της περιοχής από τις αρνητικές συνέπειες των φυσικών φαινομένων, ο Δήμαρχος Γιάννης Γρυπιώτης και το Δημοτικό Συμβούλιο Σκάλας γνωρίζουν τα κάτωθι:

Το ενταγμένο στο πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Διαδημοτικό έργο που αφορούσε στην αντιπλημμυρική προστασία Σκάλας – Έλους, επισημαίνουμε αρχικά ότι, θα έπρεπε να έχει ανατεθεί, ως μελέτη, από το έτος 2005.

Παρά το γεγονός ότι, αυτό δεν έγινε ποτέ, εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή, προχωρήσαμε το έργο με ανάθεση της μελέτης σε μελετητική ομάδα, η οποία και την παρέδωσε εμπρόθεσμα. Η μελέτη, εν συνεχεία, έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο Σκάλας και από την επιβλέπουσα αρχή ΤΥΔΚ. Έργο, το οποίο δεν χρηματοδοτήθηκε, όμως, διότι έληγαν οι πιστώσεις του "ΘΗΣΕΑ".

Ειδικότερα, η εν λόγω μελέτη, αφορούσε στην αντιπλημμυρική προστασία του Δ.Δ. Σκάλας και της περιοχής των Αγίων Ταξιαρχών και όχι σε φράγματα στον ποταμό Ευρώτα, όπως και ψευδώς ειπώθηκε - φημολογήθηκε.

Αναφορικά με την απορροφητικότητα των έργων, καλό θα ήταν να γνωρίζουν άπαντες ότι, από το 2005 (με το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ¨) μέχρι και τις αρχές του 2007, ουδεμία μελέτη ή ένταξη – προένταξη έργου είχε υλοποιηθεί που να αφορά σε όλα τα προτεινόμενα έργα του προγράμματος "ΘΗΣΕΑ".

Εμείς, λοιπόν, ως νέα Δημοτική Αρχή, όχι απλά τρέξαμε τη διαδικασία, αλλά δημοπρατήσαμε και έργα από τις εκπτώσεις του "ΘΗΣΕΑ¨.

Ενημερωτικά, δε, καλό θα ήταν να επισημανθεί ότι, το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου Σκάλας τον Ιανουάριο του 2007, οπότε και αναλάβαμε τα ηνία, ανερχόταν  στα 2.896 € (τακτικά) και 23.962 € (έκτακτα ανειδίκευτα), γεγονός που είχαμε επισημάνει και στις λαϊκές συνελεύσεις.

Εμείς, ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο, στην προσπάθειά μας να θωρακίσουμε το Δήμο μας από καταστροφικούς φυσικούς παράγοντες, αναθέσαμε σε μελετητική ομάδα τη μελέτη των αντιπλημμυρικών έργων, την οποία ολοκληρώσαμε και προωθήσαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις δικές τους ενέργειες.

Παρά τις έγκυρες κι επίμονες προσπάθειές μας, το έργο δεν ολοκληρώθηκε, ένεκα στέρησης κονδυλίων του προγράμματος "ΘΗΣΕΑ¨, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως.

Καλό θα ήταν, όσοι καταπιάνονται με θέματα αυτού  του είδους σε τέτοια περίοδο, να έχουν επίγνωση των όσων λένε, κι αν δεν γνωρίζουν, οφείλουν να ενημερώνονται.

Ο Δήμαρχος Σκάλας και Υποψήφιος Δήμαρχος Ευρώτα

Γιάννης Γρυπιώτης