Θανάσης Δαβάκης - Αγροτικά Θέματα


 

Προσωπικό για τις Υπηρεσίες Υδάτων ζητά ο Δαβάκης

28/5/2013

Τη στελέχωση των υπηρεσιών Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, ζητά με Ερώτηση του στη Βουλή, ο βουλευτής Λακωνίας  κ. Θανάσης Δαβάκης.

Ο κ. Δαβάκης στην Παρέμβαση του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνει τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην διαδικασία αδειοδότησης των υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης νερού, στην Υπηρεσία Υδάτων της Τρίπολης, λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτό έχει ως συνέπεια εκατοντάδες φάκελοι πολιτών να έχουν συσσωρευθεί προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι γεωτρήσεις τους, με χρόνο αναμονής που ξεπερνά τα δυο χρόνια !

Η Ερώτηση του κ. Δαβάκη έχει ως εξής:

Με την υπ αριθμόν 190255/ 10-5-2013. (ΦΕΚ 1137, τ. Β) απόφαση έξι συναρμόδιων υπουργών δόθηκε η δυνατότητα παράτασης, όπως άλλωστε και εμείς ζητούσαμε με συνεχείς κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2014, για την αδειοδότηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού.

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση έδωσε μια μεγάλη «ανάσα» στον αγροτικό κόσμο της χώρας, ο οποίος ένιωθε ασφυκτική πίεση από το χρονικό όριο της 15ης Μαΐου τρέχοντος έτους, που είχε τεθεί ως προθεσμία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδοτήσεως των υφισταμένων γεωτρήσεων. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι πρόκειται για μίαν ιδιαίτερη πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους αγρότες που αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη και τα σχετικά παράβολα προς το κράτος, καθώς και την αμοιβή του μελετητικού γραφείου για την υποβολή του σχετικού φακέλου.

Επιπλέον μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως για παράδειγμα η Υπηρεσία Υδάτων στην Τρίπολη, που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων της Λακωνίας, εξαιτίας της υποστελέχωσης της.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, χιλιάδες φάκελοι να έχουν συσσωρευτεί στην υπηρεσία και οι αιτούντες πολίτες μάταια να περιμένουν εδώ και πολλούς μήνες να λάβουν την πολυπόθητη αδειοδότηση, που είναι απαραίτητη για την σύνδεση της γεώτρησης τους με την ΔΕΗ. Είναι πολύ πιθανόν, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των φακέλων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία Υδάτων της Τρίπολης, το χρονικό όριο της 15ης Ιανουαρίου 2014, να μην φθάσει για την μελέτη όλων των φακέλων από την Υπηρεσία. Επίσης πολλοί αγρότες, εξαιτίας του ότι τους έχει διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα από την ΔΕΗ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, αδυνατούν να ποτίσουν τις καλλιέργειες τους με αποτέλεσμα αυτές να κινδυνεύουν να καταστραφούν από την λειψυδρίας.

Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης του κάθε υπουργείου, για την στελέχωση με προσωπικό των Υπηρεσιών Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  της χώρας, όπως για παράδειγμα αυτή της Τρίπολης, που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων της Λακωνίας ;

Υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω απλοποίηση της όλης διαδικασίας αδειοδότησης των υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης νερού, ούτως ώστε αυτή να μην είναι χρονοβόρα, με αποτέλεσμα να ζητάμε νέες παρατάσεις των σχετικών προθεσμιών ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αθανάσιος Π. Δαβάκης