Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφονήσου


Στελέχωση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ελαφονήσου

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφονήσου στελεχώθηκε με έναν Αγροτικό Ιατρό όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 15ης Φεβρουαρίου 2013 που δημοσίευσε από το Υπουργείο Υγείας.