Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε


Ηλεκτρονική εφαρμογή ενημέρωσης των δικαιούχων δράσεων του Μέτρου 214 (Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις)

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζοντας να προσφέρει απλές και χρήσιμες υπηρεσίες ενημέρωσης στον πολίτη-αγρότη, ανακοινώνει την ανανέωση της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης των δικαιούχων δράσεων του Μέτρου 214 (Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις) για τα αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσής τους. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει τις Δράσεις:

1.1 Βιολογική Γεωργία

2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία

4.1 Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας

4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας

1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

Η πρόσβαση στην υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω συνδέσμου www.opekepe.gr/agroperivallontika.asp, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΔΤ. 

Η υπηρεσία ενημερώνει τον δικαιούχο για την κατάσταση της αίτησής του όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά από τους προβλεπόμενους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους.

Πλέον αυτού ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη ενημέρωσε τις συναρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειών της χώρας.

  

                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

                                                                   Γρηγόρης Αποστολάκος