Ερώτηση Γρηγοράκου στη Βουλή


Ο Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ Λακωνίας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος

 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Λακωνίας, κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, κατέθεσε την ερώτηση με αρ. πρωτοκόλλου 9657/12-04-2013 προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου, σχετικά με τα περιστατικά παράνομης αλιείας στον Λακωνικό κόλπο, από το ακρωτήρι Ξυλής του Δήμου Μονεμβασίας έως το ακρωτήρι Μούντα του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Στην ερώτηση τονίζεται ότι, παρά τις ισχύουσες τοπικές απαγορεύσεις αλιείας που προέρχονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, δυστυχώς σημειώνονται πολυάριθμα περιστατικά παράνομης αλιείας, κυρίως από μηχανότρατες, οι οποίες παραβιάζουν τους περιορισμούς αλίευσης που αφορούν συνήθως την ελάχιστη απόσταση από την ακτή καθώς και το είδος, το μέγεθος και την ποιότητα των αλιευμάτων. Ο κ. Γρηγοράκος ρωτά τον Υπουργό σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αποφευχθούν τα περιστατικά παράνομης αλιείας και υπεραλίευσης, να διατηρηθεί βιώσιμη η εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, να μην πλήττονται οικονομικά οι παράκτιοι αλιείς και να προστατεύεται το θαλάσσιο οικοσύστημα. Κατά δεύτερο λόγο, ζητά να κατονομαστούν τα μέτρα που εφαρμόζει το Υπουργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την αλιεία  (ΕΚ 1967/2006) στην περιοχή.      

Στην ανωτέρω ερώτηση , ο Υπουργός,  κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, απάντησε τα εξής:

Για την προστασία της ευρύτερης περιοχής του Λακωνικού Κόλπου υφίστανται τοπικές απαγορεύσεις αλιείας σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα 917/1996 και το προεδρικό διάταγμα 16/2009, όπως αυτά ισχύουν, καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/09-02-2004. Στην εν λόγω περιοχή δραστηριοποιούνται κυρίως μικρά επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και ελάχιστα με άδεια χρήσης του εργαλείου «μηχανότρατα». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Γυθείου δραστηριοποιείται μία (01) μηχανότρατα κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Οι Λιμενικές Αρχές Γυθείου και Νεάπολης Βοιών προβαίνουν σε συχνούς αλιευτικούς ελέγχους με όλα τα διαθέσιμα μέσα για την διαπίστωση τήρησης της αλιευτικής νομοθεσίας. Από 01-01-2011 έως 19-04-2013 έχουν διενεργηθεί από τη Λιμενική Αρχή Γυθείου συνολικά διακόσιες ογδόντα επτά (287) επιθεωρήσεις σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, τριακόσιοι οκτώ (308) έλεγχοι σε σημεία εκφόρτωσης αλιευμάτων και έχουν βεβαιωθεί σαράντα οκτώ (48) παραβάσεις.

Για την ίδια χρονική περίοδο έχουν διενεργηθεί από τη Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών τριακόσιες είκοσι τρεις (323) επιθεωρήσεις σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, διακόσιοι ενενήντα εννέα (299) έλεγχοι σε σημεία εκφόρτωσης αλιευμάτων και έχουν βεβαιωθεί ογδόντα πέντε (85) παραβάσεις.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής παρέχει κατάλληλες οδηγίες προς τις Λιμενικές Αρχές της χώρας για την εντατικοποίηση των αλιευτικών ελέγχων με συνεχή επιτήρηση σε 24ωρη βάση, την αποτροπή παραβάσεων και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας.