Δήμος Σπάρτης - Ενημέρωση Πολιτών


   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ανακοινώνεται ότι, όσοι πολίτες έχουν εντοπίσει λάθη σε στοιχεία ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (επιφάνεια, τιμή ζώνης, παλαιότητα) πρέπει να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου μέχρι την 15η Μαΐου 2013 προσκομίζοντας  κατά περίπτωση δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα(Λογ/σμος ΔΕΗ, αντίγραφο Ε9,συμβόλαιο, τοπογραφικό, κτηματολόγιο κ.λ.π.)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο Δημότη, Γκορτσολόγου 61,για την ΔΕ Σπαρτιατών και στα κατά τόπο γραφεία Δημοτικών Ενοτήτων Μυστρά-Φάριδος-Πελλάνας-Θεραπνών-Οινούντος και Καρυών.

 

                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ