Παράταση τεχνικού ελέγχου δικύκλων μοτοσυκλετών


Παράταση τεχνικού ελέγχου δικύκλων μοτοσυκλετών από τα ΚΤΕΟ & Ι.ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέχρι 25/5/2013

Μέχρι και την 25/5/2013 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για τεχνικό έλεγχο των Δικύκλων Μοτοσυκλετών από τα ΚΤΕΟ και τα Ι.ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά την τροποποίηση της υπ’ αρ. 3432/8-4-2013 απόφασης για την παράταση στα προγράμματα πρόσκλησης Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων Μοτοσυκλετών.