ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Λακωνίας μέσα στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις ανησυχητικές εξελίξεις για τα θέματα των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο Δανείων προς τις επιχειρήσεις που χορηγήθηκαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.

Είμαστε σε επαφή, όπως πάντα μέχρι τώρα, με τα υπόλοιπα 5 Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών για συλλογική παρέμβαση και διαμόρφωση ενιαίας στάσης απέναντι στο πρόβλημα.

Αναλυτικότερα, η Κυβέρνηση σε συνάντηση με τους εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της χώρας, στις περιφέρειες των οποίων έχουν χορηγηθεί εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου για διάφορους λόγους, υπεσχέθη την συγκρότηση τριμερούς οργάνου από τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο και τα Επιμελητήρια για ριζική επανεξέταση του προβλήματος, διαμόρφωση προτάσεων και εξυγίανση των επιχειρήσεων.

Αντ’ αυτού αιφνιδιαστικά η Κυβέρνηση υπαναχώρησε επικαλούμενη σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία και προέβη σε ριζική ανατροπή του ισχύοντος νομικού πλαισίου με ορατό κίνδυνο να αφανιστεί η δοκιμαζόμενη επιχειρηματικότητα που είχε χρησιμοποιήσει τις παραπάνω εγγυήσεις.

Ζητάμε την επαναφορά του καταργηθέντος νομικού καθεστώτος (άρθρο 58, Ν. 4075/12) και την έναρξη του υπεσχημένου θεσμικού διαλόγου.

Η εφαρμογή των αιφνιδιαστικά ψηφισθέντων τροπολογιών και διατάξεων οδηγεί σε αφανισμό των δανειοδοτηθέντων επιχειρήσεων.

Γύθειο 30 Απριλίου 2013