Σωματείο Υπαλλήλων Ο.Τ.Α Α' Βαθμού Λακωνίας.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Ο.Τ.Α.

Α΄  ΒΑΘΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Καλούνται τα εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου μας, την 7η Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λακωνίας στη Σπάρτη, σε 2η Τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2012.

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2012.

Αναπροσαρμογή μηνιαίας συνδρομής μελών Σωματείου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 9η Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη ίδια ώρα και ίδιο χώρο.

 

Σπάρτη 30/04/2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ            ΣΤΥΛ. ΠΟΛΙΤΗΣ