Ν.Π Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Μάνης


Εκδήλωση στο Γύθειο με θέμα " Το πρόσφατο Aρχαιολογικό Έργο της Ε' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων στην περιοχή της Λακωνικής Μάνης " 


Την Παρασκευή 10 Μαίου 2013 το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ανατολικής Μάνης διοργανώνει εκδήλωση – διάλεξη με θέμα « Το πρόσφατο αρχαιολογικό έργο της Ε΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στη Λακωνική Μάνη».

Ομιλήτρια θα είναι  κ κ. Μαρία Τσούλη, αρχαιολόγος της Ε΄ ΕΠΚΑ .Στόχος της διάλεξης είναι να παρουσιασθούν οι κύριες παράμετροι του πολύπλευρου και σημαντικού έργου της Ε΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην περιοχή της Λακωνικής Μάνης κατά τα τελευταία έτη.

Οι ανασκαφικές, τοπογραφικές και λοιπές έρευνες πεδίου απέδωσαν ευρήματα που καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, από την Πρωτοελλαδική έως την Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο. Θα παρουσιασθούν τα πορίσματα που προέκυψαν από σωστικές ανασκαφές που διενήργησε η Εφορεία τόσο σε οικόπεδα ιδιωτών, στην περιοχή του Οιτύλου, όσο και από ανασκαφικούς καθαρισμούς και μεγαλύτερης έκτασης ανασκαφικές έρευνες στο Ιερό και τον οικισμό του Ταιναρίου Ποσειδώνος, στον οικισμό και την ευρύτερη περιοχή του Οιτύλου και σε επιλεγμένες θέσεις της Μέσα Μάνης.

Μνεία θα γίνει σε έναν αριθμό αρχαίων θέσεων που εντοπίσθηκαν από το προσωπικό της Εφορείας, στο πλαίσιο αιτημάτων ιδιωτών για οικοδόμηση και κυρίως πληθώρας αιτημάτων των Δήμων για πραγματοποίηση δημοσίων έργων, κυρίως έργων οδοποιίας. Θα παρουσιασθεί επίσης το ευρύτερο έργο καταγραφής, μελέτης, αποτύπωσης και χαρτογράφησης μνημειακών καταλοίπων, εν μέρει ή αποσπασματικά γνωστών στην έρευνα, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό της Ε΄ ΕΠΚΑ για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και προστασία της περιοχής καθώς και για τις σχεδιαζόμενες κηρύξεις – επαναοριοθετήσεις Ζωνών Προστασίας αρχαιολογικών χώρων.

Έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση των στοιχείων που τα νέα αυτά ευρήματα έχουν να προσφέρουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση της  ιστορικής γεωγραφίας και τοπογραφίας της Λακωνικής Μάνης.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Επιμελητηρίου Λακωνίας στις 7 το βράδυ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.