ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ


ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 οι νοσοκομειακοί γιατροί ΑΠΕΡΓΟΥΝ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Έγκαιρη, σταθερή και πλήρη καταβολή δεδουλευμένων, Προσλήψεις γιατρών σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και Καθολική δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα υγείας.

ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ