Αυτοκινητόδρομος Λεύκτρο - Σπάρτη.


Mε βάση την «Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση 2012 της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (ΕΠΕΜ)» την οποία υποβάλλει ο Παραχωρησιούχος στην Υπηρεσία ΕΥΠΕ / Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και ιδιαίτερα του όρου 40 της ΚΥΑ 109884 / 04.12.06 , η πορεία του έργου "Λεύκτρο - Σπάρτη", έχει ως εξής: 

Πορεία του έργου

Κατά την διάρκεια του 2012 συνεχίστηκε η κατασκευή των υπολειπομένων τμημάτων ολοκλήρωσης του Αυτοκινητοδρόμου, δηλαδή το τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα, ο κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη και η συνδετήρια οδός Μεγαλόπολης.

Ολοκληρωμένα τμήματα

Αναλυτικότερα η εξέλιξη ολοκλήρωσης των εργασιών έχει ως ακολούθως:

Πρόβλεψη εργασιών για το έτος 2013

H Πρόβλεψη εργασιών για το έτος 2013 έχει ως ακολούθως:


πηγή : ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ