Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.


Θέμα: «Κλινικό φροντιστήριο για την ανάπτυξη δώδεκα (12) νοσηλευτικών πρωτοκόλλων»

Στην εποχή μας, όπως όλες οι επιστήμες υγείας, έτσι και η Νοσηλευτική Επιστήμη οφείλει να διέπεται από τη γρήγορη ανανέωση των γνώσεων, των μέσων και κατά συνέπεια των δεδομένων που χαρακτηρίζουν την άσκησή της. Θεωρείται επιβεβλημένη η συνεχής και συστηματική ενημέρωση, καθώς και ο εμπλουτισμός των γνώσεων, πράξεων και δεξιοτήτων όλων των επαγγελματιών υγείας.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διοργανώνει κλινικό φροντιστήριο με θέμα «Λειτουργική αναβάθμιση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την ανάπτυξη δώδεκα (12) νοσηλευτικών πρωτοκόλλων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ,  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.  Η υλοποίηση του κλινικού φροντιστηρίου θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, την 8η Απριλίου 2013 και από την 15η  έως την 18η Απριλίου 2013.

Σκοπός του κλινικού φροντιστηρίου, είναι η ευαισθητοποίηση των νοσηλευτών για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, που βασίζονται σε νοσηλευτικές διαγνώσεις και στοχεύουν στην υψηλού επιπέδου παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στον πολίτη, ασθενή και υγιή.

Οι εισηγητές θα είναι καθηγητές των Τμημάτων Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και  εμπειρογνώμονες νοσηλευτές, που ανέπτυξαν  τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

 Θεωρούμε υποχρέωσή μας να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ιδιαίτερα στον Επίκουρο Καθηγητή κ. Παν. Πρεζεράκο καθώς και στον Δήμαρχο του Δήμου Ανατολικής Μάνης κ. Π. Ανδρέακο για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του Διοικητηρίου Αρεόπολης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες του κλινικού φροντιστηρίου.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

Dr. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ