Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 4/3/2013 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Λυκείου Μολάων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

2. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμορφώσεις στο κτίριο του Γυμνασίου Νεάπολης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Νέο ισόγειο κτίριο -  Γυμναστήριο στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί παρατάσεως της διάρκειας των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

5. «Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2013»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

6. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 2/2013 Μελέτης του έργου με τίτλο «Προσθήκη κατ΄ επέκταση βοηθητικών χώρων σε υπάρχον κτίριο προ του έτους 1955», προϋπολογισμού 59.000,00 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

7. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής Τοπικού Ρυμοτομικού Λυκείου Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί αποδοχής ή μη της δακοκτονίας των ελαιώνων εντός των ορίων του Δήμου Μονεμβασίας, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας για το έτος 2013».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

9. «Περί ανακλήσεως της αριθ. 40/1997 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου τ. Δήμου Μολάων, που αφορά την παραχώρηση του κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου Μολάων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

10. «Περί συγκροτήσεως επιτροπής για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου (άρθρο 1 Π.Δ. 270/1981»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

11. «Περί εκποιήσεως διαμερίσματος στην οδό Δροσοπούλου 197 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Δήμου κατά το ½ εξ αδιαιρέτου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί υλοποίησης του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 της Δ.Κ. Νεάπολης» και την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί της αριθ. 6/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορά πρόταση για την αμοιβή του προέδρου του Δ.Σ.»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

14. «Περί συγκροτήσεως επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 1590/86 έτους 2013»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

15. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής Λιμεναρχείου Ναυπλίου»

Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

16. «Περί συνάψεως σύμβασης, για την συλλογή λαμπτήρων, με την εγκεκριμένη από το ΥΠ.Ε.Κ.Α. «Φωτοκύκλωση Α.Ε.»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

17. «Περί ανακλήσεως της αριθ.  1/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου & λήψη νέας»

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος Ν.Π.

18. «Περί χορηγήσεως άδειας υδροδότησης εκτός ορίων οικισμού Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. Νομίων σε Βιοτεχνία – Τυποποίησης και Έκθεσης Αγροτικών Προϊόντων και Ελαιολάδου του Φάββα Δημητρίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.