Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 13/3/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Αντικατάσταση στέγης σχολείου Γούναρη», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

2ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Βελτιώσεις – διαμορφώσεις Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Άρνας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

3ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Βελτίωση Δημοτικού Σχολείου Καστρίου Δ.Ε. Πελλάνας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

4ο Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αλεσίων του Δήμου Σπαρτιατών», αναδόχου Κ/Ξ Βαχαβιώλου Ηλία – Παπαποστόλου Πέτρου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

5ο Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων πεζοδρομίων στην Τ.Κ Καρυών», αναδόχου Λεβεντάκη Αντωνίου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

6ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις και τοίχοι αντιστήριξης»,  Δ.Ε. Μυστρά, αναδόχου Μαυρακάκου Χρήστου.

Εισηγητής οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

7ο Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη στέγαση ΚΕΠ οδού Ευαγγελιστρίας» Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

8ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

9ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

10ο Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης του ξενώνα Αναβρυτής

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

11ο Περί απευθείας ανάθεσης τμήματος της προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων – δικύκλων του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

12ο Περί απευθείας ανάθεσης τμήματος εργασιών για τη συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων – δικύκλων του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

13ο Περί τροποποίησης  προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2013 (σχετική η αριθ.6859/430/21-02-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

14ο Περί τροποποίησης  προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2013 για «προμήθεια κάδων αυτόματης διαλογής και συμπίεσης υλικών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

15ο Περί τροποποίησης  προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2013 για «αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού της πόλης της Σπάρτης με την προμήθεια παγκακίων, κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) εξοπλισμού παιδικών χαρών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

16ο Περί εγκρίσεως της αριθ.3/11-02-2013 απόφασης του Δ.Σ. του Περί ψήφισης προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του Ν.Π.  Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης οικονομικού έτους 2013

Εισηγητής κ.Μάριος Τζωρτζάκης

17ο Περί εγκρίσεως της αριθ.2/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. με θέμα «Περί  ψηφίσεως  προϋπολογισμού  και ετήσιου προγράμματος δράσης  έτους  2013 του  Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου  Σπαρτιατών»

Εισηγητής κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

18ο Περί εγκρίσεως της αριθ.2/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. με θέμα «Περί  ψηφίσεως  προϋπολογισμού  και ετήσιου προγράμματος δράσης  έτους  2013 του  Ν.Π. Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης και Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης»

Εισηγήτρια η κ.Κων/να Λυμπιωτάκου

19ο Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, λόγω επανασύνταξης εισφοράς σε χρήμα

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

20ο Περί διαγραφής οφειλών και τροποποίησης προϋπολογισμού λόγω επανασύνταξης πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

21ο Περί ανακλήσεως της αριθ.3/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ανάδειξης δύο Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Μικρών Έργων (μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ) του άρθρου 15 του Π.Δ.171/87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

22ο Περί ανακλήσεως της αριθ.4/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

23ο Περί ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Βεβαίωσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης για το έτος 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

24ο Περί έγκρισης της υπ’ αριθ.7/2013 μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας  με τίτλο «προμήθεια φωτογραφικών μηχανών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος