Δήμος Ανατολικής Μάνης : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Παρασκευή 1/3/2013 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γύθειο.

 

Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καταπολέμηση ή μη του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2013.

Εισηγητής Καπασούρης Αλέξανδρος

2. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 για εγγραφή πίστωσης ποσού 5.4000,00€ για την κάλυψη δαπάνης προστίμου από την Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.

Εισηγητής Κουτρουβίδης Δημήτριος

5. Έγκριση της αριθ. 4/2013 Τ.Μ. του έργου « Οδοποιία τέως Δήμων Οιτύλου και Αν. Μάνης 2013» - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγητής Ανδρεϊκος Δημήτριος

6. Έγκριση της αριθ. 5/2013 Τ.Μ. του έργου « Οδοποιία τέως Δήμου Γυθείου 2013» - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 για την κάλυψη της δαπάνης του έργου «Κατασκευή δημοτικού κτιρίου Σελεγουδίου» προϋπολογισμού δαπάνης 48.000,000€-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Εισηγητής Αραπάκος Θεόδωρος

8. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την Υπογραφή του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 – Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014» -  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

9. Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για επιχορήγηση των συλλόγων Φιλίππων Μάνης και Πολιτιστικό-Ιππικό Σύλλογο Μάνη 2008 προκειμένου να συνδιοργανώσουν με το Δήμο Ανατολικής Μάνης τους ιππικούς αγώνες 2013 που θα διεξαχθούν 15-16-17 Μαρτίου.

Εισηγητής Εξαρχάκος Γεώργιος

10. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών της § 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 51/2006, για τις λαϊκές αγορές Δήμου Αν. Μάνης.

Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ

11. Ανανέωση αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου τύπου Β΄, κινητής Καντίνας, των: α) Κοτανίδη Έρικ του Πάβελ, β) Γρηγορακάκη Νικολάου του Αντωνίου και γ) Μενουδαράκου Δημητρίου του Τζανέτου.

Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ

12. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών, με πωλούμενο είδος «Νωπά Αλιευτικά προϊόντα θαλάσσης» της Koppitz Andrea του Kurt.

Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ

13. Καθορισμός θέσεως τέλεσης εμποροπανήγυρης Τοπικής Κοινότητας Αρεόπολης.

Εισηγητής Εξαρχάκος Γεώργιος

14. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Τοπικής Κοινότητας Αρεόπολης.

Εισηγητής Εξαρχάκος Γεώργιος

15. Διαγραφή χρεών. (αφορά Σταυρούλα Ανδρεάκου)

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

16. Εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Καλυβίων Δ.Ε. Γυθείου Δήμου Αν. Μάνης.

Εισηγητής Αγριόδημας Μιχαήλ

17. Σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές του κ. Κυριφίδη Παναγιώτη του Γεωργίου

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

18. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αν. Μάνης»

Εισηγήτρια Δρακουλάκου Ελένη

19. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 19/2013 ΑΔΣ σχετικά με «Ορισμό Προέδρου Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης» καθώς και ενός μέλους».

Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

20. Έγκριση αιτήματος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης» για ανάδειξη προμηθευτών.

Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

21. Έγκριση αιτήματος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης» για ανάδειξη προμηθευτών

Εισηγητής Καπασούρης Αλέξανδρος

22. Σχετικά με μείωση μισθώματος κυλικείου Γυμνασίου Γυθείου.

Εισηγήτρια Δρακουλάκου Ελένη

23. Σχετικά με μείωση μισθώματος κυλικείου Γ.Ε.Λ. Γυθείου.

Εισηγήτρια Δρακουλάκου Ελένη

24. Ορισμός εντεταλμένου ΔΣ προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 15 Ν.4013/2011 (Επιτροπή διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων).

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

25. Έγκριση της αριθ. 136/2012 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. σχετικά με αναμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής στο Τ.Δ. Πετρίνας.

Εισηγητής Κουμεντάκος Αντώνιος

26. Συζήτηση αίτησης PATRICK AUERHAAN σχετικά με τσιμεντόστρωση οδού στην Τ.Κ. Μαραθέας με ιδία δαπάνη.

Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ

Ενημέρωση σχετικά με το πρόστιμο που επεβλήθη στο Δήμο Ανατολικής Μάνης για το ΧΑΔΑ Προφήτη Ηλία.