Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Γιάννης Ρίτσος"


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ»

 

Μολάοι, 24/02/13

 

 Θέμα: « Καταγγελία για αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

 

Είναι γνωστό ότι σε περίπτωση αποχής του αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή μέσω ΕΣΠΑ  από την εργασία του λόγω ασθενείας για το χρονικό διάστημα από μία(1) έως τρεις(3) ημέρες,από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι της έναρξης της επιδοτήσεως από το ΙΚΑ, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό του αναλογούντος ημερομισθίου και αποκλείεται η συμπλήρωσή του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό(ΙΚΑ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος» καταγγέλει πρώτον, ότι αναπληρωτής εκπαιδευτικός που αρρωσταίνει μια ημέρα «τιμωρείται» με τη χορήγηση των  μισών ημερήσιων αποδοχών, ενώ στο μόνιμο εκπαιδευτικό χορηγεί όλες τις αποδοχές.

Δεύτερον, ότι στο δημόσιο Νοσοκομείο Λακωνίας(Μολάοι) δεν υπάρχει ελεγκτής του ΙΚΑ.Άρα ένας συνάδελφος  για να εξεταστεί θα αναγκαστεί ή να μεταβεί στη Σπάρτη (από 45 λ. έως 2ώρες αναλόγως τον τόπο διαμονής του)ή να επισκεφθεί τον ιδιώτη γιατρό της περιοχής.Για ποια δημόσια δωρεάν υγειονομική περίθαλψη μιλάμε;

            Τρίτον,για ποιο λόγο θα πρέπει ο ασφαλιστικός οργανισμός (ΙΚΑ)να ενημερώνεται με ένα τριπλότυπο που χορηγείται από τον ιδιώτη γιατρό,αφού στον αναπληρωτή δεν καταβάλλεται το ποσό;

            Τέταρτον,για ποιο λόγο ζητάει το ΙΚΑ τριπλότυπο από τον ασφαλισμένο από τη στιγμή που έχει γίνει η ενοποίηση των ταμείων;

 

        Μήπως τ ο  κ ρ ά τ ο ς οδηγεί τους αναπληρωτές σε αυτόν τον κικεώνα της γραφειοκρατίας για να αγανακτήσουν και να ζητήσουν έτσι απλά τη περικοπή του ημερομισθίου τους;

 

                            Η Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

                     Παπαδοπούλου Ελισάβετ                              Συμεών Τζούβαλης