Επιμελητήριο Λακωνίας.


Ημερίδα στη Σπάρτη από το Επιμελητήριο Λακωνίας


To Επιμελητήριο Λακωνίας σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε διοργανώνουν ημερίδα την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου  2013 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Γεωργίου και Χρυσαυγής Σαϊνόπουλου (αίθουσα πνευματικού κέντρου) στον Πεζόδρομο Κλεομβρότου, 1ος όροφος.

Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση των προγραμμάτων:

 «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών»

 «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

Τα προγράμματα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες ή τους υποψηφίους επενδυτές που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις θεματικές ενότητες Μεταποίησης, Τουρισμού, Χονδρικού Εμπορίου και Υπηρεσιών καθώς και για τις άνεργες γυναίκες και εν δυνάμει επιχειρηματίες. 

Στο πλαίσιο της ίδιας ημερίδας θα γίνει ενημέρωση επιχειρήσεων και ανέργων της περιοχής μας για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Λακωνίας (Αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου Λακωνίας), σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου  Κορινθίας και την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Τα προγράμματα αφορούν:

Συμβουλευτική και κατάρτιση με σκοπό την επανένταξη στην εργασία  των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συμβουλευτική και κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας

Τα έργα εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.