Δήμος Μονεμβασίας - Κοινωνική Πολιτική.


Την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μονεμβασίας αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας κατά την συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2013.

11/2/2013

Εισηγούμενος το θέμα ο αρμόδιος Aντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης μεταξύ των άλλων ανέφερε" ... Μέσα στο δυσμενές κλίμα από την οικονομική κρίση και την ανεργία και με δεδομένο τη συρρίκνωση των κρατικών δομών κοινωνικής φροντίδας, ο Δήμος καλείται, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και της καθολικής προτεραιότητας που έχει δώσει στην Κοινωνική Πολιτική, να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες και να αναπτύξει επιπλέον δράσεις, για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους δημότες του που το έχουν ανάγκη και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.Μέσα από τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα γίνει προσπάθεια ενίσχυσης των οικονομικά αδύνατων συμπολιτών μας, καλύπτοντας πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης με την παροχή βασικών προϊόντων διατροφής, ατομικής υγιεινής και καθαριότητας..."

Δείτε στο VIDEO την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας του Αντιδημάρχου κ. Kων/νου Μαυρομιχάλη

 

 


video : pakia-lakonia.blogspot.com