Ο Λάκωνας Αρχιπύραρχος Δημήτριος Πιερράκος Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π. στην Αθήνα.

7/2/2013

Στα πλαίσια των κρίσεων και προαγωγών στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2013, ο Λάκωνας κ. Πιερράκος Δημήτριος προήχθη στον βαθμό του Αρχιπυράρχου (Ταξίαρχος) και μετατίθεται από τη θέση του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Π.Ε. Πιερίας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ως Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) στην Αθήνα.