Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Πέμπτη 7/2/2013 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί ιδρύσεως Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Μονεμβασίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

2. «Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υπογραφή του «Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 – Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ’’γρηγορίου-Πριφτάκη Παν.

3. «Περί παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαπλατύνσεις – διαμορφώσεις δρόμων Δ.Ε. Ζάρακα»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ’’γρηγορίου-Πριφτάκη Παν.

4. «Περί παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Λυκείου Μολάων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

5. «Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

6. «Περί προσλήψεως προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες με δίμηνη σύμβαση»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

7. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 9/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2013»

Εισηγητής: κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί εγκρίσεως Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2013»

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.

9. «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων έργου – 2012-2013»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

10. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Ρέματος Κάκκαβου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

11. «Περί εφαρμογής του Ν. 4039/2012 «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

12. «Περί αντικαταστάσεως μέλους στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασιάς»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

13. «Περί της ονομασίας οδών και πλατειών της Δ.Κ. Μολάων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

14. «Περί της ονομασίας οδών και πλατειών της Τ.Κ. Πακίων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

15. «Περί χορηγήσεως άδειας υδροδότησης εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Ελαίας στην κ. Κουτράκου Σταυρούλα»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.